Από το 2018, το τμήμα ερευνών του οργανισμού μας συμμετέχει σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια, στα οποία παρουσιάζουμε την έρευνα και ένα μέρος των καινοτομίών που υιοθετούμε.

Στα επόμενα link θα βρείτε τα αποσπάσματα πρακτικών, συνεδρίων και περιοδικών, με τα δημοσιευμένα άρθρα μας.