Άρθρα Αποστόλου Γιώργου, Άρθρα για την εκπαίδευση, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες

Στο παρόν άρθρο  περιγράφονται κάποια διοικητικά μοντέλα που θα μπορούσαν, με τις κατάλληλες μετατροπές, να περάσουν, από τις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες ως οργανισμοί

Σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, πρωταρχικό ρόλο παίζει η οργάνωση, άλλα τι είναι η οργάνωση;

Συνέχεια ανάγνωσης «Πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες»

Άρθρα Αποστόλου Γιώργου, Άρθρα για τη διδακτική των μαθηματικών, Άρθρα για την εκπαίδευση

Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;

Η ευρωπαϊκή επιτροπή θεωρεί τη μαθηματική ικανότητα, μαζί με την ικανότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία , μια από τις 4 βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες, για την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή. Οι άλλες 3 είναι η επικοινωνία στη μητρική του γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και η ψηφιακή ικανότητα.
Είναι σημαντικά γιατί ο κόσμος που ζούμε είναι οργανωμένος μαθηματικά.


Τι περιλαμβάνουν τα μαθηματικά

Συνέχεια ανάγνωσης «Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;»