Άρθρα Αποστόλου Γιώργου, Άρθρα για την εκπαίδευση, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες

Στο παρόν άρθρο  περιγράφονται κάποια διοικητικά μοντέλα που θα μπορούσαν, με τις κατάλληλες μετατροπές, να περάσουν, από τις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες ως οργανισμοί

Σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, πρωταρχικό ρόλο παίζει η οργάνωση, άλλα τι είναι η οργάνωση;

Συνέχεια ανάγνωσης «Πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων και η εφαρμογή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες»