Άρθρα Αποστόλου Γιώργου, Άρθρα για τη διδακτική των μαθηματικών, Άρθρα για την εκπαίδευση

Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;

Η ευρωπαϊκή επιτροπή θεωρεί τη μαθηματική ικανότητα, μαζί με την ικανότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία , μια από τις 4 βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες, για την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή. Οι άλλες 3 είναι η επικοινωνία στη μητρική του γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και η ψηφιακή ικανότητα.
Είναι σημαντικά γιατί ο κόσμος που ζούμε είναι οργανωμένος μαθηματικά.


Τι περιλαμβάνουν τα μαθηματικά

Συνέχεια ανάγνωσης «Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;»