Άρθρα Αποστόλου Γιώργου, Συνέντευξη, Χωρίς κατηγορία

Τα μαθηματικά είναι δύσκολα;

«Δεν έχω μαθηματικό μυαλό». Το ακούμε διαρκώς. Ισχύει μια τέτοια κατηγοριοποίηση; Είναι έμφυτη η ικανότητα στα μαθηματικά;
Μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα ανάπτυξης και χρησιμοποίησης μαθηματικών συλλογισμών για την επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις. Με έμφαση τόσο στην διαδικασία και τη δραστηριότητα, όσο και στη γνώση, γιατί τα καθημερινά προβλήματα δεν είναι μονοδιάστατα αλλά συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Οι κύριες συνιστώσες τις μαθηματικής ικανότητας είναι: Η καλή γνώση των αριθμών, των μέτρων, των βασικών πράξεων, των μαθηματικών συμβόλων και τύπων. Η κατανόηση μαθηματικών όρων και εννοιών. Η ευχέρεια χρήσης μαθηματικού λόγου. Η δυνατότητα παράστασης μαθηματικών οντοτήτων. Η ευχέρεια διατύπωσης και επίλυσης προβλημάτων.

Συνέχεια ανάγνωσης «Τα μαθηματικά είναι δύσκολα;»

Άρθρα Αποστόλου Γιώργου, Άρθρα για τη διδακτική των μαθηματικών, Άρθρα για την εκπαίδευση

Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;

Η ευρωπαϊκή επιτροπή θεωρεί τη μαθηματική ικανότητα, μαζί με την ικανότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία , μια από τις 4 βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες, για την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή. Οι άλλες 3 είναι η επικοινωνία στη μητρική του γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και η ψηφιακή ικανότητα.
Είναι σημαντικά γιατί ο κόσμος που ζούμε είναι οργανωμένος μαθηματικά.


Τι περιλαμβάνουν τα μαθηματικά

Συνέχεια ανάγνωσης «Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;»